Воблеры джеркбейты Salmo SLIDER тонущие 50мм

Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /GS
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /GS
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /GS
482 Р 363 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /HSH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /HSH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /HSH
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RHP
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RHP
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RHP
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RPH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RPH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RPH
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RR
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RR
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RR
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RSH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RSH
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /RSH
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /YS
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /YS
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /YS
533 Р  
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /rs
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /rs
Джеркбейт Salmo Slider 50 мм. тонущий /rs
533 Р