Ледобуры Ручные HEINOLA SPEEDRUN

Ледобур Heinola Speedrun Classic 135Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Classic 135Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Classic 135Мм/0,8М
11 043 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Classic 155Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Classic 155Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Classic 155Мм/0,8М
11 043 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 115Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 115Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 115Мм/0,6М
11 318 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 135Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 135Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 135Мм/0,6М
13 750 Р 11 688 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 155Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 155Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Comfort 155Мм/0,6М
11 540 Р 9 809 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Compact 115Мм/1,0М
Ледобур Heinola Speedrun Compact 115Мм/1,0М
Ледобур Heinola Speedrun Compact 115Мм/1,0М
11 540 Р 9 809 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Compact 135Мм/1,0М
Ледобур Heinola Speedrun Compact 135Мм/1,0М
Ледобур Heinola Speedrun Compact 135Мм/1,0М
13 019 Р 11 067 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Sport 100Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Sport 100Мм/0,6М
Ледобур Heinola Speedrun Sport 100Мм/0,6М
7 711 Р 6 555 Р  
Ледобур Heinola Speedrun Sport 115Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Sport 115Мм/0,8М
Ледобур Heinola Speedrun Sport 115Мм/0,8М
9 604 Р